POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

DTAPING GRUP, SCP garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de DTAPING GRUP, SCP i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a DTAPING GRUP, SCP amb domicili en AVD. CONSTITUCIÓN 21, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA, BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic INFO@DTAPING.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a DTAPING GRUP, SCP si aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
DTAPING GRUP, SCP per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: DTAPING GRUP, SCP deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, DTAPING GRUP, SCP li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què DTAPING GRUP, SCP està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.

 CLÀUSULA LEGAL PER COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i, si escau, els arxius adjunts són confidencials especialment pel que fa a les dades personals, i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S’informa que, si no és vostè el destinatari o la persona autoritzada pel mateix, que la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui per telèfon, o e-mail i procedeixi a la seva destrucció. En l’enviament d’e-mail no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada, o incompleta. El remitent no accepta responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d’aquest e-mail.

CLÀUSULA LEGAL PER ENVIAMENT ELECTRÒNIC DE PUBLICITAT

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT: Aquest document es dirigeix exclusivament a la persona destinatària. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S’informa que si no és vostè la persona destinatària o autoritzada per la mateixa, la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a la seva destrucció. En l’enviament d’e-mail no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada o incompleta pel que l’empresa remitent no accepta responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d’aquest e-mail.

DTAPING GRUP, SCP, amb C.I.F. J65065120 i domicili en AVD. CONSTITUCIÓN 21, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA, BARCELONA, li informa que és responsable d’un fitxer de dades de caràcter personal, on estan inclosos les seves dades, la finalitat de les quals és la relació comercial, i l’enviament de documentació. Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades en l’adreça indicada mitjançant escrit, concretant la seva sol·licitud i al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat. L’enviament d’aquest email respon amb la totalitat de la legislació vigent de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Igualment, si no desitja rebre més informació de la nostra empresa, enviï’ns un e-mail a INFO@DTAPING.COM, amb la paraula “baixa” en l’apartat assumpte.

CLÀUSULA LEGAL PER FORMULARI WEB

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de DTAPING GRUP, SCP amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de DTAPING GRUP, SCP, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a AVD. CONSTITUCIÓN 21,08740 SANT ANDREU DE LA BARCA, BARCELONA, o al correu electrònic
INFO@DTAPING.COM.

 

Box con encanto

Algo único y diferente, con un producto elaborado por nosotr@s, de calidad y con nuestra filosofía como emblema de todo, presentación y producto “handmade”.

¿Qué podemos meter en una caja que sorprenda y a la vez salpique de emoción a la persona que la recibe? Como crear una experiencia única que nos identifique y nos acerque a nuestra clientela sin que esta tenga que entrar por la puerta.