CLÀUSULA LEGAL

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de DTAPING GRUP, SCP amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

L’informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d’aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en alguna de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

L’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de DTAPING GRUP, SCP, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a AVD. CONSTITUCIÓN 21,08740 SANT ANDREU DE LA BARCA, BARCELONA, o al correu electrònic INFO@DTAPING.COM.

Dtaping